Стоїть у затінку ялини, звичайний ніби з виду дім,
Та тільки зазирніть у вікна - тут диво селиться у нім.
Ніколи дім цей не старіє, не згаснуть в вікнах тих вогні.
Його не важко відшукати, бо рідним став тобі й мені.

ЛАСКАВО ПРОСИМО!

ВАС ВІТАЄ
ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
(ЯСЛА-САДОК)№163 "КАТРУСЯ"
ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

/Files/images/rzn_malyunki/IMG_20190531_091357.jpg

Шановні відвідувачі!
Ми раді вітати Вас на сайті нашого освітнього закладу!

Тепер ми маємо можливість спілкуватися з Вами, використовуючи Інтернет, що дуже зручно у наш час.

Наш сайт, в першу чергу, адресований тим, хто зацікавлений у гармонійному і всебічному розвитку своєї дитини.

Тут ви зможете:

- Дізнатися останні новини закладу дошкільної освіти;

- Знайти інформацію про дитячий садок та його колектив;

- Ознайомитися із житям дітей у закладі дошкільної освіти;

- Прочитати поради фахівців, переглянути фотоматеріали.

Ми любимо своїх вихованців і намагаємося зробити все, щоб заклад дошкільної освіти був для них другою домівкою.
Звичайно ж, ми вважаємо свій дитячий садок найкращим і незвичайним, а наших педагогів та вихованців – найталановитішими. А вже розповідати про це можемо до безкінечності! Але, як кажуть, краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Сподіваємося, що на сторінках цього сайту ви зможете скласти власне уявлення про те, як живе і працює дружний колектив нашого дитячого садка.

/Files/images/rzn_malyunki/P71127-095846.jpg

/Files/images/rzn_malyunki/P71127-100505.jpg

/Files/images/rzn_malyunki/P71127-101030.jpg

/Files/images/rzn_malyunki/2.JPG

/Files/images/rzn_malyunki/1 З.JPG

/Files/images/rzn_malyunki/4.JPG

/Files/images/rzn_malyunki/3.JPG

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 163 «Катруся» Запорізької міської ради - навчальний комунальний заклад, який забезпечує догляд за дітьми від 2 років до 6 (7) років, їх розвиток, навчання і виховання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти, де функціонують групи загального розвитку. З них: одна група для дітей раннього віку, одна різновікова група, чотири групи для дітей дошкільного віку.

69106, м. Запоріжжя

вул. Молодіжна, 109

тел. 380612397364,
email: orlyatko163@gmail.com

Режим роботи закладу дошкільної освіти.

Заклад дошкільної освіти розрахований на 6 вікових груп та працює за п’ятиденним робочим тижнем.

Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні.

Тривалість перебування дітей в групах – 12 годин, а саме:
з 7.00 – 19.00.

ІНФОРМАЦІЯ

про Порядок електронної

реєстрації дітей для зарахування

в заклади дошкільної освіти (далі - ЗДО)

м. Запоріжжя

1. Для самостійного подання електронної заявки Вам необхідно зайти на сайт «Електронна реєстрація в заклади дошкільної освіти» http://reg.isuo.org/, ознайомитись з Інструкцією по електронній реєстрації для батьків.
2.Занесення відомостей у заявку здійснюється виключно державною мовою (як написано у відповідних документах (Свідоцтві про народження, довідці про пільги тощо).
3. Для реєстрації дитини в Реєстрі заявником мають бути надані відомості про дитину за встановленою формою із даними про одного з батьків та зазначенням контактних даних (Вашої електронної пошти та телефонів – міський, мобільні).
4. Внесення до Реєстру відомостей про дітей здійснюється у такий спосіб:
 • батьки або особи, які їх замінюють, вносять необхідні відомості та прикріплюють скан-копію Свідоцтва про народження дитини (у випадку, якщо є пільги щодо влаштування до ЗДО – скан-копію документа, що підтверджує пільги). За умови внесення всіх необхідних даних та відповідності їх прикріпленим скан-копіям заявка отримує постійну реєстрацію за первинною датою подання заявки;

 • батьки або особи, які їх замінюють, вносять необхідні відомості до Реєстру без скан-копії Свідоцтва про народження дитини (без скан-копії документа, що підтверджує пільги), протягом 10 днів з дня подання заявки звертаються до реєстратора ЗДО або до територіального реєстратора для підтвердження достовірності внесених відомостей з оригіналами документів;

 • якщо відомості, зазначені у заявці, відповідають оригіналам документів, то заявка отримує постійну реєстрацію в Реєстрі за первинною датою подання електронної заявки.

5. Реєстрація до вікових груп здійснюється станом на 01 вересня року, обраного в заявці.

6. Заявник має можливість обрати лише один ЗДО для реєстрації своєї дитини.

7. Заявка буде відхилена з Реєстру у випадках, якщо:
 • відомості вказані не державною мовою або відмінні від даних у документах;

 • дані в обов’язкових для заповнення полях відсутні;

 • протягом 10 днів з дня самостійного подання заявки батьки не звернулись до реєстратора ЗДО (територіального реєстратора) для підтвердження достовірності внесених відомостей з оригіналами документів.


Правила прийому дітей до закладу

з 01.10.2013 р. постановка дітей на чергу у заклади дошкільної освіти здійснюється тільки в електронному режимі! Для реєстрації батькам та особам, що їх замінюють, які бажають поставити дитину на чергу у заклад, необхідно зайти на сайт в інтернеті за посиланням www.isuo.org.

1. 1. Прийом дітей в дошкільні заклади здійснюється відповідно до ст. 14 Закону України «Про дошкільну освіту», п.6, 7, 8, 9, 10 «Положення про дошкільний навчальний заклад» та основних положень Статуту кожного закладу.

2. Здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини, довідки дільничого лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження, направлення з управління освіти.

3. Під час прийому дитини до закладу дошкільної освіти керівник зобов’язаний ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють, із статутом закладу дошкільної освіти, іншими документами, що регламентують його діяльність.

4. За дитиною зберігається місце в закладі дошкільної освіти у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб , які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

5. Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305, визначено, що навчальний рік у дошкільних навчальних закладах розпочинається 1 вересня і закінчується 31 травня, а літній період триває з 1 червня по 31 серпня.

Відповідно до ст.11 Закону України "Про освіту"

Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки мають рівні права та обов’язки щодо освіти і розвитку дитини.

Батьки зобов′язані:

 1. виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;
 2. сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;
 3. поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;
 4. дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;
 5. формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;
 6. настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
 7. формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
 8. виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;
 9. дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).

Батьки мають право:

 1. захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;
 2. звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;
 3. обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;
 4. брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;
 5. завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;
 6. брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;
 7. отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності.

ЯКЩО ВИ ВИБРАЛИ НАШ САДОЧОК

Прийом дітей до закладу дошкільної освіти здійснюється відповідно листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.05.2011 №1/9-389 "Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного закладу "
Згідно ст.53 Конституції України кожен має право на освіту. Держава забезпечує доступність дошкільної освіти в державних і комунальних учбових закладах. Згідно з Рішенням Конституційного суду України від 04.03.2004 р. №5-pn/2004 доступність освіти, як конституційна гарантія реалізація права на освіту означає, що нікому не може бути відмовлено у праві на освіту і держава має створити можливості для реалізації цього права.

Відповідно до Закону України "Про освіту", прийом дітей в заклади дошкільної освіти проводиться за бажанням батьків.

Відповідно до ст. 11 Закону України "Про освіту",

1. Метою дошкільної освіти є забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок.
2. Діти старшого дошкільного віку обов’язково охоплюються дошкільною освітою відповідно до стандарту дошкільної освіти.
3. Відповідальність за здобуття дітьми дошкільної освіти несуть батьки.
4. Батьки самостійно обирають способи та форми, якими забезпечують реалізацію права дітей на дошкільну освіту.
5. Органи місцевого самоврядування створюють умови для здобуття дошкільної освіти шляхом:

формування і розвитку мережі закладів освіти;

замовлення підготовки педагогічних працівників;

реалізації освітніх програм неформальної освіти для батьків;

проведення інших заходів.

6. Порядок, умови, форми та особливості здобуття дошкільної освіти визначаються спеціальним законом.

Згідно ст.36 Закону України "Про дошкільну освіту", батьки мають право вибирати заклад дошкільної освіти.

У відповідності п.6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003р. №305, прийом дітей в дошкільний учбовий заклад здійснюється керівником протягом календарного року на підставі:
- направлення ТВО Заводського району (вул. Радіаторна 49);
- заяви батьків або осіб, які їх замінюють;
- медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти;
- довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;
- свідоцтва про народження дитини.
- згоди суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних;

відрахування дитини з закладу дошкільної освіти здійснюється:

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
- на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у закладі дошкільної освіти даного типу;
- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців;
- коли дитина не відвідує заклад без поважних причин більше місяця або 30 днів в сумі за три місяці.

Адміністрація закладу дошкільної освіти повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

МИ ПРАЦЮЄМО ДЛЯ ВАШИХ ДІТЕЙ !

Окреслюючи завдання на найближчу перспективу колектив закладу дошкільної освіти вважає головним своїм призначенням – забезпечення особистісного розвитку дітей, зміцнення їх здоров'я, розуміння та урахування індивідуальних можливостей та потреб, турбота про дитину, її фізичний стан, емоційний настрій.

ЧЕКАЄМО НА ВАС У НАШОМУ САДОЧКУ !

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ НА САЙТІ МОН УКРАЇНИ

https://mon.gov.ua/ua/tag/doshkilna-osvita

Програми, за якими працює заклад:

- Мова викладання в закладі - українська;

- Стежинки у Всесвіт:
комплексна освітня програма для дітей раннього та передшкільного віку/ автор.колектив; наук. керівник професор К.Л.Крутій.-Запоріжжя:ТОВ "ЛІПС" ЛТД, 2020.-244с. схвалено Міністерством освіти і науки для використання у шкільних навчальних закладах (Лист від 02 жовтня 2020 року № 22.1/12-Г-801)

- "Моя країна - Україна" парціальна програмв з патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку / Н.В.Гавриш, О.Г. Косенчук, Т.О.Піроженко, - Харків : Ранок - 2023. Схвалено для використання в освітньому прцесі Міністерством освіти і науки України ( наказ від 29.06.2022 № 221/12-Г-183.)

Новини

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Лютий 2024 Наступна
ПВСЧПСН
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829